Dolmans Groningen
Nieuwbouw Villa Barendse - Pijnacker
Recreatiecentrum de Tol - Nunspeet


Inspecties

Ook buiten het reguliere, periodieke onderhoud om kunnen er inspecties aan uw technische installaties nodig zijn. Hierbij kunt u denken aan wettelijk voorgeschreven inspecties van (brand)veiligheidsvoorzieningen zoals uw brandmeldinstallatie, noodverlichting en kleine blusmiddelen. Maar ook aan inspecties die nodig zijn om uw certificering van bijvoorbeeld elektrotechnische of koeltechnische installaties te behouden. BFT is bevoegd om bepaalde installaties te certificeren en de bijbehorende inspecties te verrichten. 

EFFICIENTE AANPAK

Om geen onnodige kosten te maken proberen wij onze inspecties zoveel mogelijk te combineren met periodieke onderhoudsbeurten. Wanneer u een onderhoudscontract met ons afsluit, kunnen wij onze onderhoudsplanning afstemmen met de inspecties die de betreffende wet- en regelgeving of certificering voorschrijft. Dankzij deze efficiënte aanpak van BFT vangt u twee vliegen in één klap: u hebt geen omkijken naar uw onderhoudsplanning en u voldoet aan de eisen die de wetgever of certificeringsregeling aan uw installaties stelt.   


Wij zijn SUNNed solarteur. Bereken je voordeel