Starko BV / The Set Company - Amsterdam
MFA Scholencomplex Hilversum
Verbouwing Selfstorage Houten


Beveiliging

U houdt onbevoegden graag buiten uw woning of bedrijf, maar u wilt er zelf bij een brand natuurlijk wel snel uit kunnen. Oplossingen voor inbraakbeveiliging en brandbeveiliging moeten daarom goed op elkaar worden afgestemd en zijn altijd maatwerk. BFT inventariseert eerst uw risico’s op inbraak en brand. Zodat wij vervolgens met oplossingen kunnen komen die optimaal in uw veiligheidsbehoefte voorzien. Oplossingen die bovendien voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van (brand)veiligheid. 

INBRAAKBEVEILIGING

Uw huis, bedrijf of opslagterrein gaat elke avond hermetisch op slot, met behulp van degelijk hang- en sluitwerk. Maar is uw inbraakveiligheid hiermee gegarandeerd? Natuurlijk is het belangrijk om inbrekers met zoveel mogelijk fysieke barrières op te zadelen. Maar die worden pas echt een belemmering wanneer het inbraakalarm gaat. Want dan hebben ze geen tijd meer om gaten in hekken te knippen en sloten onklaar te maken. En wanneer het gespuis toch nog kans ziet om binnen te komen, is het belangrijk dat u hun aanwezigheid later op video aan kunt tonen. Optimale inbraakveiligheid vraagt om een combinatie van inbraakwerend hang- en sluitwerk, toegangsbeveiliging, een elektronisch beveiligingssysteem (detectie, melding en alarmering) en videobewaking. BFT maakt met behulp van deze technieken van uw huis of bedrijf een onneembare vesting. BRANDVEILIGHEID

Het is een regelrechte nachtmerrie om uw huis of bedrijf in vlammen en rook op te zien gaan. Om dit te voorkomen heeft u een brandbeveiliging nodig die op uw brandrisico’s is afgestemd. Alleen met behulp van een risico-inventarisatie kunt u bepalen of u wel of geen brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie of sprinklerinstallatie nodig heeft. En op welke plaatsen in uw gebouw rookmelders, koolmonoxidemelders, handbrandblussers of brandslanghaspels moeten komen. BFT kan een deskundige risico-inventarisatie in uw gebouw uitvoeren en de benodigde brandveiligheidsvoorzieningen meteen voor u installeren. Hierbij zorgen wij ook voor de benodigde certificering, zoals bij een brandmeldinstallatie. Ook maken wij niet meer kosten dan nodig is. BFT houdt niet alleen rekening met de wettelijke voorschriften, maar kijkt ook naar het praktische effect van oplossingen. Want voor schijnveiligheid koopt u niets!


Wij zijn SUNNed solarteur. Bereken je voordeel