Woonboerderij
Nieuwbouw LTVL - Lelystad
Nieuwbouw scholencluster Harmelen


Elektrotechniek

Het aantal elektronische voorzieningen en apparaten in woningen en bedrijven neemt hand over hand toe. Deze ontwikkeling stelt hoge eisen aan de capaciteit, veiligheid en duurzaamheid van elektrotechnische installaties. De oplossingen van BFT voldoen aan deze eisen en zijn bovendien optimaal afgestemd op de elektriciteitsbehoefte van uw gebouw. BFT zorgt ervoor dat wanneer u de schakelaar omdraait het licht, uw computer of uw machine het gewoon doet. En niet alleen vandaag, maar ook morgen.

DOMOTICA

Letterlijk betekent domotica het aansturen van elektrische toestellen in een huis door informatica en elektronica. In de praktijk gaat het echter veel verder. Het geïntegreerde systeem zorgt namelijk voor een verhoging van gemak, comfort, veiligheid en energiebewustzijn door waarneming, communicatie en flexibiliteit.

Onze huizen zijn al comfortabel, maar met domotica wordt het wooncomfort en gebruiksgemak verhoogd. Denk bijvoorbeeld aan de badkamer die 's ochtends al lekker warm is of aan lichtknoppen waarmee u de verlichting precies regelt zoals u wilt, in verschillende sferen in verschillende ruimtes.

Alle installaties verbruiken energie. Ook met domotica. Alleen gaat dit systeem veel bewuster en slimmer om met energie. Lampen branden niet waar het niet nodig is en de vergeten verwarming wordt automatisch uitgeschakeld als u het huis verlaat. Slim en energiezuinig.

Domotica omvat alle elektronische toepassingen in de woning om functies te besturen (verwarmen, ventileren, verlichten, zonwering, toeganscontrole etc.) en diensten uide woonomgeving te gebruiken (alarmeren, telefoneren, tv kijken etc.). Dit gebeurt bij voorkeur flexibel: op elke plek en op elk tijdstip dat het de bewoner past, met een gemakkelijke bediening en desgewenst op afstand.

Uw HVAC systeem (Heating, Ventilation and Airconditioning) bezorgt u aangename temperaturen in uw woning. In veel gevallen staat het HVAC systeem als "stand alone" systeem in een woning en dat is niet nodig. We kunnen met diverse systemen het HVAC systeem mee integreren in het domoticasysteem.

Brian Franken Technieken is gespecialiseerd in diverse domoticasystemen zoals:ZWAKSTROOM EN KRACHTSTROOM

Systemen voor verlichting, energiebesparing en ventilatie werken op sterkstroom. Belinstallaties en intercomsystemen daarentegen werken op zwakstroom. Aan sterkstroominstallaties worden andere veiligheidseisen gesteld dan aan zwakstroominstallaties. U als gebruiker mag dit verschil echter niet merken. BFT beheerst daarom beide disciplines: zwakstroom en sterkstroom.LED-VERLICHTING

Een led is een soort kristal dat licht uitzend wanneer er stroom doorheen wordt gestuurd. Deze nieuwe verlichtingstechniek werkt efficiënter en is dus energiezuiniger dan oudere verlichtingstechnieken. Met Led-verlichting bespaart u daarom op energie. Led wordt de nieuwe standaardtechniek, omdat de conventionele verlichtingstechnieken niet langer mogen worden verkocht. Led heeft de toekomst en BFT adviseert u graag over de manier waarop u van deze techniek kunt profiteren.ZAKELIJKE EN INDUSTRIELE INSTALLATIES

Met het oog op de continuïteit van uw bedrijfsvoering stelt u terecht hoge eisen aan de betrouwbaarheid en veiligheid van uw installaties in uw bedrijf, kantoor of winkel. De elektrotechniek is hierbij een bepalende factor. Vooral in de industrie maakt de elektrotechniek een enorme ontwikkeling door. Denk bijvoorbeeld aan de PLC-besturing van machines en transportsystemen.

Heeft u een kantoor of winkel, dan moet de verlichting daar aan speciale Arbo technische of commerciële eisen voldoen. Beeldschermwerk op kantoor moet zorgvuldig, intensief en zonder oogslijtage kunnen worden verrichten en in de winkel of showroom moeten artikelen op een aantrekkelijke manier worden aangelicht. BFT levert voor elk verlichtingsdoel de juiste systemen en technieken. Ook leveren wij energiezuinige spaarlampen en armaturen.


Wij zijn SUNNed solarteur. Bereken je voordeel