Van der Horst Aanhangwagens - Nunspeet
Kramer
Nieuwbouw Villa Bregman - Pijnacker


Dak & Zinkwerk

Een goed dak beschermt tegen water, hitte en kou, voert hemelwater snel af en gaat tientallen jaren mee. Dit zijn eigenschappen die iedereen van een dak mag verwachten. Maar daarmee zijn deze eigenschappen nog niet vanzelfsprekend! Zo zijn er grote kwaliteitsverschillen in de manier waarop daken worden aangelegd, geïsoleerd en afgewerkt en in de materialen die hierbij worden gebruikt. Ook kunnen werkzaamheden op het dak later lekkages veroorzaken. Bijvoorbeeld omdat een water- of rookgasafvoer niet lekdicht is geïnstalleerd of afgewerkt. BFT brengt lekdichte dakbedekkingen aan, inclusief lood -en zinkwerk, en repareert daklekkages.





LEKKAGE OP PLAT DAK? DIRECT REPAREREN!

Op platte daken blijft het water relatief lang staan, zeker wanneer er in korte tijd veel regen valt of een dik pak sneeuw gaat smelten. Daarom zijn platte daken gevoeliger voor lekkage dan schuine daken. Oudere, op asfalt gebaseerde dakbedekkingen kunnen als gevolg van vorst, dooi, opwarming, verzakking en overbelasting bovendien gaan scheuren en barsten. Daklekkages ontstaan dan vaak bij dakranden, dakdoorvoeringen, regenwaterafvoeren, lichtkoepels en schoorstenen. Om schade aan de constructie en isolatie van uw dak te voorkomen, moet u bij het geringste vermoeden van een lekkage direct actie ondernemen. BFT staat alvast voor u klaar om uw dak te repareren.



DAKKAPELLEN, DAKGOTEN EN AFVOEREN

Wilt u een goede afwerking van uw nieuwe dakkapel, uw dakgoten vervangen of een rookgasafvoer op uw dak? Let dan speciaal op de kwaliteit van de afwerking met lood, zink of koper. Want dat is het behoud van uw dak! BFT staat garant voor een zorgvuldige installatie van alles wat op uw dak moet en een goede afwerking daarvan. Hiermee voorkomt u lekkages en vroegtijdige slijtage van uw dakbedekking, dakisolatie en dakconstructie.



INSPECTIE EN ONDERHOUD

Het dak van uw woning, kantoor of bedrijf verdient regelmatige inspecties en onderhoudsbeurten. Zo kan het lood om uw schoorsteen aan vervanging toe zijn. Wacht daarmee niet tot het dak gaat lekken. Vraag BFT hoe u zelf uw dak kunt inspecteren en welke periodieke onderhoudsbeurten er nodig zijn. Laat u uw dak door ons inspecteren en onderhouden, dan kunnen wij een eventuele reparatie direct voor u uitvoeren. Want voorkomen is beter dan genezen!










Wij zijn SUNNed solarteur. Bereken je voordeel